Tuis

Welkom by die Jonker Digitale Argief

8 Januarie 2016:  Hierdie webblad is op inisiatief van ds Gert Duursema begin.

Kweekskool2

Ds Duursema is ’n oudstudent van prof Willie Jonker. Hy was ingeskryf om sy M.Th. onder Jonker se studie leiding te voltooi. Algaande het hy begin om Jonker se werk te versamel. Sedert die jaar 2000 het die gedagte ontstaan om ’n digitale argief daar te stel. In 2011 het die weduwee van prof. Willie, mev. Bettie Jonker die hele argief van haar oorlede man – uitgesonderd die persoonlike korrespondensie oor die Rustenburg verklaring – aan Duursema beskikbaar gestel. Talle ander pennevrugte is in tydskrifte, koerante, argiewe, ens. – hier en in die buiteland – opgespoor. In die proses het hy ’n magdom van prof Jonker se gepubliseerde en ongepubliseerde werk versamel – sommige waarvan geheel en al onbekend is in Suid-Afrika.

Hy is tans ook besig met nagraadse teologiese studie oor wyle prof. Willie Jonker. Die eerste vrug daarvan is ’n biografiese bibliografie wat Jonker se eerste lewensjare van sy geboorte tot en met sy promosie aan die Vrije Universiteit beskrywe. Dit kan onder die hofie “Biografies” gelees word. Die oogmerk is dat uiteindelik alle studies en artikels oor wyle prof Willie Jonker ook op die webwerf ’n tuiste sal kry.

Die nodige toestemming (soos toestemming van die kopiereghouers, ens.) is ontvang om hierdie skat van teologiese nadenke aanlyn beskikbaar te stel vir die publiek. Die webwerf is deel van die Kerkargief van die NG Kerk in SA se webblad en word deur die Kerkargief ontwikkel. Die blad is nog in ‘n ontwikkelingsfase. Daar word daagliks nuwe items bygevoeg. Die diens is heeltemal gratis.  Bydraes vir die verdere ontwikkeling sal hoog op prys gestel word en kan aan die Kerkargief van die NG Kerk in SA gestuur word.

  • Duursema het die digitalisering met ’n klein hand-skandeerder gedoen en moes in die proses alles proeflees. Daar is egter steeds foute wat misgekyk is. Indien u so iets opmerk sal die aanmelding daarvan hoog op prys gestel word. Duursema kan gekontak word by gertduursema@outlook.com
  • Aanmeldings kan ook by Karen Minnaar van die NG Kerk in SA Argief by karen@kaapkerk.co.za gedoen word. Indien u oor enige materiaal uit Jonker se pen, klankopnames, lesings, ensovoorts beskik wat nie op die webwerf is nie, sal dit ook baie hoog op prys gestel word indien u dit aan ons beskikbaar stel.

Klik hier vir die Kerkargief se kontakbesonderhede.