Titel Kategorie Datum
Demokrasie en Godsdiens Referate 1993
Watter verskil maak Christus? Geestelike Waardes 21 Augustus 1993
Die verduistering van die mens se verhouding tot God Referate 1993
Blydskap en vrede Geestelike Waardes 18 September 1993
Blydskap en vrede Geestelike Waardes 18 September 1993
In gesprek met Johan Heyns Algemene Artikels 1993
Deur die geloof alleen Geestelike Waardes 30 Oktober 1993
Net God alleen Geestelike Waardes 27 November 1993
Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika – en Calvyn In die Skriflig 1993
Die “Jaar van Onse Heer” 1994 Geestelike Waardes 31 Desember 1993
Bevrydende waarheid – Die karakter van die Gereformeerde Belydenis Gepubliseerde boeke 1994
Dit moet geskenk word Geestelike Waardes 5 Februarie 1994
Enkele opmerkings oor die Doop (Leer- en Aktuele Sake) Algemene Artikels 1994
Enkele opmerkinge oor die doop Algemene Artikels 1994
Die laaste woord Geestelike Waardes 16 April 1994
Matelose erbarming Geestelike Waardes 17 September 1994
Dag van versoening Geestelike Waardes 31 Desember 1994
Toets van karakter Geestelike Waardes 28 Januarie 1995
Tyd van verdieping Geestelike Waardes 2 Mei 1995
Bo-aan die lys Geestelike Waardes 2 Mei 1995
Die spore van God Geestelike Waardes 3 Mei 1995
Die leiding van God Geestelike Waardes 3 Mei 1995
Skaamte of berou Geestelike Waardes 3 Mei 1995
Die foute van die valse konserwatief Beeld 1995
Die sonde Beeld 1995
Stel geeste op die proef Beeld 1995
Geen toeval nie Beeld 1995
Reformed theology and the identity of the Christian congregation In die Skriflig, Referate 1995
’n Eresuil vir Dordt Teologiese Werke 1995
Die Ned Geref Kerk se gereformeerde identiteit in ’n situasie van verskuiwende gesagsbasisse Algemene Artikels 1995