Titel Kategorie Datum
Is verandering moontlik? Geestelike Waardes 9 Mei 1998
Kragvelde binne die kerk Algemene Artikels 1998
Brief deur CFB Naudé aan WD Jonker Persoonlik dokumente 1999
Brief deur CFB (Beyers) Naudé Persoonlik dokumente 1999
Is dit vir die NGK moontlik om die Belhar-belydenis as belydenis te aanvaar? Algemene Artikels 2000
Doop – Lied 290 Gedigte 2001
NP van Wyk Louw-medalje Persoonlik dokumente 2001
WD Jonker – lewens-tydlyn Persoonlik dokumente 2004
Oordenking tydens gedenkdiens Verwysings na WD Jonker 2006
Biografie van WD Jonker Persoonlik dokumente 2006
Die Reformatoriese Sola Scriptura Gepubliseerde boeke 2011
Deurdagte Koerswysiging Biografies 2012
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker Verwysings na WD Jonker 2015
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van WD Jonker Verwysings na WD Jonker 2016
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. Verwysings na WD Jonker 2016