Titel Datum
Discussie rondom de prediking – Deel 3 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 4 1969
Discussie rondom de prediking – Deel 5 1969
De Actualiteit van de Diakoniologische Vakken 1969
Waarom … ? – Mattheus 27:46 1969
De kerk in de moderne samenleving 1969
De geloofwaardigheid van de predikant 1969
Het goddelijk recht op de synode van Westminister 1969
Die atoom-eeu – “In U lig” – Boekaankondiging 1969
AJ Jörg – Wat gaat ons de toekomst aan? – Boekaankondiging 1969
Hulp aan de catecheet 1969
Praktische theologie als theologische futurologie – Boekbespreking 1969
Als een riet in de wind 1970
Christen zijn in Zuid-Afrika 1970
Het vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsviering 1970
Nederland beïnvloedt theologie in Zuid-Afrika 1971
Briewe uit die Vreemde 1971
Voldoet de traditionele kerkdienst anno 1971 nog? 1971
Nieuw Credo. Proeve van een nieuwe belijdenis. Theologie en Gemeente 1971
Dogmatiek en Heilige Skrif 1973
Heilige Skrif en sosiale etiek by Calvyn 1973
What is Theology? 1977
Die unieke karakter van die kerk 1977
The Credibility of the Church 1979
Die waarde van Latyn vir teologie 1980
Indrukke oor die stand van die kerk in Middel-Afrika 1982
Om die Koninkryk (Geloftedagviering) 1983
Strukturele eenheid en eenwording 1990
The calling of the church to reconciliation in a time of division 1990
Rustenburg-verklaring (Engelse weergawe) 1990