Titel Datum
Nasionale Kerke Konferensie Rustenburg – Spesiale verslag 1990
NP van Wyk Louw – Gedenklesing: “Onmiddellik voor God” 1991
Hý regeer 1993
In gesprek met Johan Heyns 1993
Enkele opmerkings oor die Doop (Leer- en Aktuele Sake) 1994
Enkele opmerkinge oor die doop 1994
Die Ned Geref Kerk se gereformeerde identiteit in ’n situasie van verskuiwende gesagsbasisse 1995
‘n Diepe ontsag: In Memoriam – Johan Heyns 1996
Kragvelde binne die kerk 1998
Is dit vir die NGK moontlik om die Belhar-belydenis as belydenis te aanvaar? 2000