Titel Datum
Beroep as Hoogleraar na Kampen, Nederland – Voorlegging aan Sinode 1967
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Ontmoeting – WD Jonker en Ridderbos – 1967 1967
Advies aan Beyers Naudé 1963
Vaste aanstelling – Professor in Teologie 1963
Aandgesprekke 1963
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Akte van Bevestiging – 20 Augustus 1955 1955
Resensie van Proefskrif 1955
Ordening en Bevestiging 1955
Beroepsbrief na Johannesburg-Wes 1955
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Akte van toelating 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer 1955
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie 1955
WD Jonker – Graadsertifikaat Dth – 1954 1954
Brief aan prof Karel Barth – Mei 1953 1953
Brief aan prof Karel Barth – Feb 1953 1953
VSR – Voorsittersverslae – UP 1952
UP Sentrale Studenteraad – Jaarverslag 1952
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP 1952
WD Jonker – Graadsertifikaat – BD – 1952 1952
Kandidate vir Studenterade 1951
VSR hou voet by stuk 1951
“Die Nuwe Perdeby” 1949
WD Jonker – Graadsertifikaat – BA – 1949 1949
WD Jonker – Matrikulasie-sertifikaat – 1945 1945
WD Jonker – Skoolrapport Matriek (Sept) 1945
WD Jonker – Skoolrapport Matriek (Junie) 1945