Titel Datum
Brief deur CFB (Beyers) Naudé 1999
NP van Wyk Louw-medalje 2001
Oordenking tydens gedenkdiens 2006
Biografie van WD Jonker 2006
Deurdagte Koerswysiging 2012
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker 2015
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van WD Jonker 2016
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. 2016