Titel Datum
Die groot beraad van kerklui 1990
Ek vra om vergifnis vir apartheid 9 November 1990
Kommentaar op Rustenburg-belydenis 1990
Uittreksels uit die Deklarasie van Rustenburg 1990
Lang reis van Cottesloe na Rustenburg 1990
Prof Wolfgang Huber aan WD Jonker 1990
Onrus oor Rustenburg 1990
Nasionale Kerke Konferensie Rustenburg – Spesiale verslag 1990
ASK byeen oor Rustenburg 1990
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Reaksie op Naudé en Fürstenberg se bespreking van “Uit vrye guns alleen” 1991
Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg 1991
Die teoloog met die stem van ’n profeet 1992
Wat is gereformeerd? Memo aan GP Hartvelt 1992
Brief deur CFB Naudé aan WD Jonker 1999
Brief deur CFB (Beyers) Naudé 1999
NP van Wyk Louw-medalje 2001
WD Jonker – lewens-tydlyn 2004
Oordenking tydens gedenkdiens 2006
Biografie van WD Jonker 2006
Deurdagte Koerswysiging 2012
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker 2015
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van WD Jonker 2016
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. 2016