Titel Datum
Koninkryk, Kerk en Kosmos 1989
Beknopte geslagsregister van Willem Daniël Jonker 1990
Die wonder is 1990
Prof Wille Jonker: profeet by uitnemendheid 1990
Rustenburg-verklaring (Engelse weergawe) 1990
Tutu accepts ‘confession’ for apartheid 1990
Die groot beraad van kerklui 1990
Ek vra om vergifnis vir apartheid 9 November 1990
Kommentaar op Rustenburg-belydenis 1990
Uittreksels uit die Deklarasie van Rustenburg 1990
Lang reis van Cottesloe na Rustenburg 1990
Prof Wolfgang Huber aan WD Jonker 1990
Onrus oor Rustenburg 1990
Nasionale Kerke Konferensie Rustenburg – Spesiale verslag 1990
ASK byeen oor Rustenburg 1990
Die noodsaak van skuldbelydenis 1991
Reaksie op Naudé en Fürstenberg se bespreking van “Uit vrye guns alleen” 1991
Apartheid en prof Jonker se verklaring by die Kerkeberaad te Rustenburg 1991
Die teoloog met die stem van ’n profeet 1992
Wat is gereformeerd? Memo aan GP Hartvelt 1992
Huldeblyk aan prof WD Jonker 1996
WD Jonker – Eregraad (D.Th) 1996
Prof WD Jonker – D.Th, honorus causa 1996
Brief deur CFB Naudé aan WD Jonker 1999
Brief deur CFB (Beyers) Naudé 1999
NP van Wyk Louw-medalje 2001
Enkele opmerkings oor Bevrydingsteologie 2002
WD Jonker – lewens-tydlyn 2004
WD Jonker – Lewensverhaal 2005
Prof G Heitink na heengaan van WD Jonker 2006