Titel Datum
“Kranksinnige waagstuk”. Willie Jonker, kerkregtelike en bedienaar van die Woord. 2016
Die aard van kerklike gesag in die kerkregtelike besinning van W.D. Jonker 2016
Bevrydende Waarheid. Soteriologie as sleutel tot die verstaan van WD Jonker 2015
Oordenking tydens gedenkdiens 2006
Koninkryk, Kerk en Kosmos 1989
N.G. Leraar word Hoogleraar in Nederland 17 April 1968
Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen 1968
Prof. W. D. Jonker 1968
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Resensie van Proefskrif 1955
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie 1955