Titel Datum
Jaarboek voor de eredienst van de Ned Hervormde Kerk – Boekbespreking 1969
Praktische theologie als theologische futurologie – Boekbespreking 1969
De Katholiciteit van Christendom en Kerk – Boekbespreking 1969
Hoe bereiken we de moderne mens? – Boekbespreking 1969
John Knox and the Institutes of Calvin – Boekbespreking 1969
Tussen de Regels, De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied – Boekbespreking 1969
Sterwende Christendom? ‘n Teologie in die greep van die tydgees – Boekbespreking 1970
De gekerkerde kerk – Boekbespreking 1970
Voorrang aan de Toekomst – Boekbespreking 1970
Op Zoek naar de Identiteit van de Kerk – Boekbespreking 1970
Hij huwt de mensen aan elkander – Boekbespreking 1971