Titel Datum
Uit vrye guns alleen 1989
Die liefde van Christus dring ons 1975
Die Brief aan die Romeine 1969
’n Brief aan Doopouers 1963
En as jou broeder sondig… 1959