Titel Datum
Geloftedag 14 Desember 1985
Die foute van die valse konserwatief 1995
Die sonde 1995
Stel geeste op die proef 1995
Geen toeval nie 1995