Titel Datum
NG Kerk voor ’n ingrypende beslissing 6 Oktober 1982
N.G. Leraar word Hoogleraar in Nederland 17 April 1968
Dordtse Leerreëls – 350 jaar oud 21 Februarie 1968
Konflik in die Kerk 29 November 1967
Benoeming 15 November 1967
Die Kerkraad, Ring en die C.I. 26 Julie 1967
Beroepbaarheid na Drie Jaar 18 Januarie 1967
Oor Erdekruike en … Gesante van God 2 Maart 1966
Kerklike Gesag – ’n Verduideliking 5 Januarie 1966
Die Aard van die Kerklike Gesag: Tweede Aflewering 15 Desember 1965
Die Aard van die Kerklike Gesag: Eerste Aflewering 8 Desember 1965
Die Diaken en Meerdere Vergaderinge: Tweede Aflewering 9 Junie 1965
Die Diaken en Meerdere Vergaderinge: Eerste Aflewering 2 Junie 1965
2 Junie 1965
Die Christen en Geheime Bewegings 15 Julie 1964
Die gee van tiendes 20 November 1963
Rooms, Kollegialisties of Gereformeerd? 17 Julie 1963
Beroepbaarheid van Sendelinge (3) 22 Mei 1963
Opmerkinge oor Sinodale Besluit 15 Mei 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband – II 3 April 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband 27 Maart 1963
Die bevestiging van huwelike en huweliksgebooie 20 Maart 1963
Die beroepbaarheid van sendelinge 6 Maart 1963
Repliek van prof. T. N. Hanekom 20 Februarie 1963
Korrespondensie: verweer teen resensie 20 Februarie 1963
Die Beroepbaarheid van Sendelinge in Moederkerk 21 Maart 1962
Die Transvaalse Sinode en die status van sendelinge 28 Junie 1961
Wat is ’n Sinode? 21 Maart 1961
Die nuwe Kerkorde – Pleidooi vir voorlopige aanvaarding 1 Februarie 1961
Die ander kant van die saak – IV 14 September 1960