Titel Datum
Die liefde van Christus dring ons 1975
Jesus leer ons bid vir God se saak 1965
Intreepreek 1962
Ons toekoms en die Sending 1961
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Dra mekaar se laste 1960
Wat daar gebeur as dit Pinkster word 1960
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Die Geduld van God 7 November 1957
Ons is Kinders van God 27 April 1956