Titel Datum
Ons is Kinders van God 27 April 1956
Die Geduld van God 7 November 1957
Vergifnis en Liefde 4 Desember 1957
Wat daar gebeur as dit Pinkster word 1960
Dra mekaar se laste 1960
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Ons toekoms en die Sending 1961
Intreepreek 1962
Jesus leer ons bid vir God se saak 1965
Die liefde van Christus dring ons 1975
Dink aan jou Skepper 1989