Titel Datum
Die verhouding tussen kerk en teologie 1988
Beoordeling van die Belhar-belydenis 1988
Die konsep-belydenis van die Ned Geref Sendingkerk 1986
Die gee van tiendes 20 November 1963