Titel Datum
Die viering van die Christelike Sondag 1992
Die ampsdraer as dienskneg van die Here in die kerk vandag 1991
Geloof en bekering uit verbondsperspektief 1991
’n Kritiese bespreking van JM Hasselaar se kritiek op die kerklike erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys 1990
Die eenheid van die kerk volgens die NGB 1990
Church unity amidst differences of belief and confession 1990
Die eenheid van die kerk in die lig van Skrif en Belydenis 1990
Die eenheid van die kerk – noodsaak of luukse? 1987
Afsonderlike Kerke vir Afsonderlike Bevolkingsgroepe? 1986
Op die Breuklyn 1984
Die Koningskap van Christus en die Staat 1984
The Mary Cult in the Roman Catholic Church 1979
Die Marxistiese godsdienskritiek 1978
Beroep as professor in Dogmatologie 1977
’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofdtuk van Markus Evangelie 1952
Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van vergiffenis … 1951