Titel Datum
Reformed theology and the identity of the Christian congregation 1995
Die moderne belydenisbeweging in Suid-Afrika – en Calvyn 1993
Die pluriformiteitsleer van Abraham Kuyper 1989