Titel Datum
Grace and Justification 1968
Volkskerk of Belydende Gemeente? 1967
Die Liberale Kerkreg en die Veelheid van Kerke 1964
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd 1963
Die bevoegdheid van die streeksinodes volgens Art. 35 van die nuwe konsep–kerkorde 1960