Titel Datum
Die gawe om te kan uitdeel 1964
Die Christen en aardse besittings 1964
Die Liberale Kerkreg en die Veelheid van Kerke 1964
Die Heidelbergse Kategismus 1963
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd 1963
Die bevoegdheid van die streeksinodes volgens Art. 35 van die nuwe konsep–kerkorde 1960
Brief aan Die Kerkblad 1959
Die Roeping van die KJV in die Jeugkrisis 1959
Het dit sin om van Evangelisasie te spreek? 1958
Is die Transvaal op weg na herstel? 1957
Wat is ons gesag? 1950
Die Christen, Kunstenaar en Kuns 1949