Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP

UNIE-BEURS AAN WILLIE DIE VOORSITTER

Die Nuwe Perdeby,  9 Mei 1952

“Nog nooit tevore is ’n beurs seker so maklik en eenparig toegeken as wat dit in die geval van Willie Jonker was nie”, het ’n lid van die komitee wat verantwoordelik was vir die toekenning van die Unie-beurs, ons meegedeel.

Aan ons huidige SR-voorsitter is naamlik die Unie-beurs toegeken. Hy vertrek September oorsee om in Dogmatiek verder te studeer aan die Vrye Universiteit van Amsterdam – onder prof Berkhouer. Hy gaan hopelik ook ander universiteite besoek en onder bekende teoloë soos bv Karl Barth, vir ’n tyd lank studeer. Hy sal vir twee jaar in die buiteland vertoef.

Willie Jonker is in 1929 in Lichtenburg gebore. In 1945 matrikuleer hy as hoofseun van die skool en kom in 1946 na UP Hier het hy die weg gebaan vir die huidige Sondagaand-plateprogram, deur dit in 1947 en 1948 onder sy sorg te neem. In 1948 dien hy op die CSV-bestuur, is sub-redakteur van “Perdeby” en voorsitter van Woordkuns. Sy B.A.-graad slaag hy met lof.

In 1949 is hy redakteur van “Perdeby”, en kry ook ’n aanstelling as lektor in Afrikaans. In 1950 dien hy op Sonop-huiskomitee, VSR en SSR. In 1951 dien hy weer op bogenoemde drie besture, dié keer as onder-voorsitter van die HK en VSR, sekretaris van die SSR en slaag sy BD met lof.

Vanjaar is hy voorsitter van die VSR en SSR en het ’n rukkie gelede sy MA-graad ook met lof in Afrikaans afgelê.

“’n Skitterende student en een van die beste VSR-voorsitters wat U.P. nog gehad het”, het ’n gesaghebbende persoon ons onlangs meegedeel.

Ons wil Willie hartlik gelukwens met die prestasie; mag sy laaste paar maande aan UP baie aangenaam wees.