Assistent-scriba

Die sinode van Suid Transvaal, in sitting 16 April (e. v. d.) 1959
Die Kerkbode, 20 Mei 1959, lxxxiii(20), 840.

Moderatuur: (v.l.n.r.) ds. M. S. Joubert (actuarius) ds. C. F. B. (Beyers) Naudé (assessor), ds. C. B. Brink (moderator), dr. F. H. J. Kriek (scriba) en dr. W. D. Jonker (assistent-scriba).
“Die jeugdige dr. W. D. Jonker is as nuwe assistent-scriba aangewys.”
Dr. Jonker was dertig jaar oud.