Behoud van status CFB Naudé – Eksamenkommissie besluit

Uitreksel uit:
NOTULE VAN BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE KOMISSIE VAN EKSAMINATORE – 15 September 1963.

DOEL: Om oorweging te skenk aan ’n versoek om behoud van status deur ds Beyers Naudé, predikant van die gemeente Aasvoëkop, indien hy direkteurskap van die Christelike Instituut van Suidelike Afrika aanvaar.

WD Jonker – Eksaminator

Wees asb geduldig met die aflaai van die Pdf-dokument.

Download the PDF file .