WD Jonker – aansoek om behoud van status – 1965

Uitreksel uit:
NOTULE VAN SPESIALE VERGADERING VAN DIE KOMISSIE VAN EKSAMINATORE – 5 Mei 1965.

Dr Jonker het ’n benoeming ontvang as professer aan die Teologiese Fakulteit vandie Universiteit van Suid-Afrika en hy doen aansoek om behoud van status.

Wees asb geduldig met die aflaai van die Pdf-dokument.

Download the PDF file .