Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN IN AMSTERDAM

Zitting van dinsdag 29 augustus tot vrijdag 22 september, gehouden in de “Blije Wereld” te Lunteren.

Zitting van dinsdag 29 augustus 1967

Artikel 61

Benoeming van dr WD Jonker tot hoogleraar.

Na heropening van de publieke zitting deelt de praeses mee, dat de synode in haar comité – zitting benoemd heeft in tot hoogleraar de ambtelijke vakken aan de Theologische Hogeschool dr. W. D. Jonker te Johannesburg met 62 stemmen vóór, 4 stemmen tégen en 1 blanco – stem.

Dr. Jonker zal telegrafisch op de hoogte gesteld worden van deze benoeming.