Prof. W. D. Jonker

Prof. W. D. Jonker

Aldus mogen wij de door de Synode opnieuw tot hoogleraar aan de Theol. Hogeschool benoemde dr. W. D. Jonker van Johannesburg thans wel reeds kwalificeren. Zoals men weet heeft dr. Jonker voor eenzelfde benoeming in September j.l. bedankt. In een door het Curatorium van de Theol. Hogeschool gezocht nieuw contact met hem is echter gebleken, dat hij thans bereid zou zijn de benoeming te aanvaarden. Men moet zich kunnen indenken, dat een beslissing en een overgang als van dr. Jonker werd en wordt gevraagd niet een eenvoudige zaak is en dat iemand onder een bepaalde pressie daarvoor in eerste instantie kan terugdeinzen, terwijl de innerlijke bereidheid toch wel aanwezig is. Wij hebben de indruk dat het dr. Jonker zo vergaan is; dat hij wel ten volle bereid was de consequenties van zijn aanvankelijke beslissing te aanvaarden, maar dat hij, toen hij dezerzijds opnieuw benaderd werd, vanuit een meer evenwichtige beoordeling van de situatie, thans tot een andere solutie kwam. Onnodig te zeggen, dat deze ontwikkeling zowel hier in Kampen als ook op de Synode als goed nieuws begroet werd en dat aan dr. Jonker met grote meerderheid een nieuwe benoeming gewerd. Dr. Jonker is noch in september ’67 noch thans uit verlegenheidsoverwegingen voorgedragen en benoemd, maar omdat men in hem zowel een theoloog ziet van bizondere bekwaamheid als ook een man, die het kerkelijk leven zeer ter harte gaat en daarom voor de nog steeds vacante leerstoel in de ambtelijke (“praktische”) vakken in alle opzichten gekwalificeerd schijnt te zijn. Het betekent dus ook, dat prof. Bakker in de nieuwe cursus in de dogmatiek aan de slag kan gaan en dat de welhaast 71-jarige Polman eindelijk kan worden vrijgesteld van de hulpdiensten, die hij dit jaar, overigens nog met grote vitaliteit, heeft verricht.

NH Ridderbos
[Artikel deur NH Ridderbos in die Gereformeerd Weekblad, Jaargang 73(38), 15 Maart 1968]