Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen

ZUID-AFRIKAANSE THEOLOOG HOOGLERAAR IN KAMPEN

WD Jonker
Gereformeerd weekblad
, jaargang 73(40), 29 Maart 1968.

Tot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool is door de synode benoemd de Zuid-Afrikaanse predikant dr. W. D. Jonker. Hij heeft deze benoeming thans aangenomen. Dr. Jonker gaat in Kampen de ambtelijke vakken doceren.

Dr. Jonker, die 39 jaar is promoveerde bij prof. Berkouwer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over “Mystiek lichaam en kerk in de nieuwe rooms-katholieke theologie”. Hij studeerde ook in Pretoria, Nijmegen en Bazel.

In Zuid-Afrika neemt dr. Jonker een kritisch standpunt in t.o.v. de apartheidspolitiek. Hij diende o.a. met zeven ander theologen een bezwaarschrift in bij de synode van zijn kerk, de Nederduits Gereformeerde Kerk. Dr Jonker is op het ogenblik predikant in Johannesburg-Oost. Hij gaf in Zuid-Afrika theologische colleges o.a. in Potschefstroom. Daar fungeerde hij ook als studentenpredikant.