Koningin se brief van goedkeuring tot behoud van status

Minister van Justisie bevestig aan WD Jonker dat die Koningin aan hom goedkeuring verleen tot behoud van sy predikantsbevoegheid binne die Gereformeerde Kerke in Nederland.

3 Julie 1968