Die Brief aan die Romeine

DIE BRIEF AAN DIE ROMEINE
Kommentaar op Paulus se Brief aan die Romeine
Bewerk deur dr WD Jonker
Tweede Druk
1969
NG Kerk Uitgewers: Kaapstad / Pretoria

Opgedra aan die Kerkraad en Gemeente van die Ned Geref Kerk Johannesburg-Oos (Irenekerk)

(Wees asseblief geduldig met die aflaai van hierdie boek.  Die PDF is sowat 14 MB groot, maar is soekbaar.) Indien u ‘n verkleinde, nie-soekbare weergawe wil aflaai, klik hier.

Download the PDF file .