Die atoom-eeu – “In U lig” – Boekaankondiging

DIE ATOOMEEU – “IN U LIG”

Die atoomeeu – “In U lig”. Eeufeespublikasie van die Instituut vir die bevordering van die Calvinisme aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Onderwys, Potchefstroom, 1969.

WD Jonker
Gereformeerd weekblad, 24e jaargang nr. 52, 27 juni 1969, 367

Deze bundel opstellen, uitgegeven met het oog op het honderdjarig bestaan van de Theologische School van de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika en de daaruit voortgekomen Universiteit van Potchefstroom, beoogt een momentopname te bieden van de vele vragen waarvoor de huidige christelijke wetenschap zich op allerlei terreinen gesteld ziet. Naast een aantal felicitaties en boodschappen worden niet minder dan 27 artikelen aangeboden, waaronder ook enkele uit de pen van buitenlandse geleerden.

De Nederlandse lezer zal waarschijnlijk getroffen worden door de grote verschillen in het geestelijk klimaat tussen Nederland en Zuid-Afrika die ook uit de meeste van deze bijdragen naar voren treden. Daarbij zal het hem echter ook opvallen hoe zeer men in Potchefstroom nog leeft bij de invloeden vanuit Nederland. Vooral een oudere generatie binnen de Gereformeerde Kerken zal de sterke verwantschap met Potchefstroom direct aanvoelen en zich kunnen verheugen over de serieuze wijze waarop men daar bezig is een stuk gemeenschappelijke erfenis te bewaren en uit te bouwen.