AJ Jörg – Wat gaat ons de toekomst aan? – Boekaankondiging

AJ JÖRG, WAT GAAT ONS DE TOEKOMST AAN?
Boekencentrum, 1968.

WD Jonker
Gereformeerd weekblad, 24e jaargang nr. 52, 27 juni 1969, 367

De schrijver behandelt op een boeiende wijze een aantal vragen die gegeven zijn met de situatie waarin wij vandaag leven en de situatie die zich waarschijnlijk in de volgende dekaden zal ontwikkelen. Een ontzaglijke rijkdom van gegevens wordt bij elkaar gebracht en op een populaire wijze verwerkt. Het boek wordt gedragen door een wijd perspectief en het vermogen indringend en kritisch te analyseren. De schrijver ziet tal van redenen waarom men met het oog op de toekomst tot wanhoop zou moeten komen. Daaronder staat centraal het gevaar dat de moderne mens, die technisch zoveel kan, geestelijk zo ver onderontwikkeld is. Juist vanuit het technologisch denken wordt de mens gedegradeerd tot een “zoogdierljjk mensding” en daarom van zijn geestelijke fundamenten losgemaakt. Het boek is eigenlijk een pleidooi voor een juiste visie op de mens en zijn grote verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wanneer de mens zichzelf op de juiste wijze ziet, is het niet nodig de toekomst wanhopig tegemoet te gaan.

Het is voor de schrijver een uitgemaakte zaak dat men de mens alleen goed kan zien, wanneer men hem in zijn verhouding tot God ziet. In laatste instantie is zijn boodschap van hoop dan ook niet gebouwd op de mogelijkheden van de mens, maar op de boodschap van Gods genadige tegenwoordigheid bij de mens in de Mens Jezus van Nazareth.

Het boek heeft een uitgesproken positieve strekking en verkondigt een boodschap die in onze tijd opnieuw gehoord dient te worden. Het is daarom bij- zonder te betreuren dat het boek aan theologische vaagheid lijdt en op een dergelijke vrije manier met de inhoud van het evangelie omgaat, dat men van de rijkdom van deze inhoud een uiterst verschraalde portie overhoudt.

Zullen wij de toekomst met hoop tegemoet treden, dan zal het alleen mogelijk zijn op het fundament van het voile evangelie.

Daarom dient men van deze publikatie ook hier te landp kennis te nemen. Ook al omdat een vreugde- vol meeleven met Potchefstroom bij deze geiegenheid voor de meesten van ons vanzelf spreekt!