Hoe bereiken we de moderne mens? – Boekbespreking

HOE BEREIKEN WE DE MODERNE MENS?

Ds J Overduin, Hoe bereiken we de moderne mens? Uitgave van de Herv. Bond voor Inwendige Zending op Geref Grondslag, Bennekom, 1968.

WD Jonker
Boekbespreking – Gereformeerd Weekblad 17 Oktober 1969

Dit kleine geschrift is een omwerking. Wie de boeken van Ds Overduin kent, zal in deze brochure zeker het een en ander terugvinden dat reeds eerder gepubliceerd is. Dat doet echter niets af aan het feit dat dit geschrift nu een beknopte inleiding in enkele belangrijke vragen rondom de benadering van de moderne mens op een zeer illustratieve en bevattelijke wijze aan de orde stelt.v Het is bijzonder geschikt voor ouderlingen, evangelisatie-werkers en alle “gewone” gelovigen die graag enige leiding willen hebben met betrekking tot de vraag hoe een gesprek met de mensen van vandaag gevoerd moet worden.