Tussen de Regels, De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied – Boekbespreking

TUSSEN DE REGELS, DE SAMENHANG VAN KERKGESCHIEDENIS EN KERKLIED

Dr Cornelis P van Andel, Tussen de Regels, De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied, Boekencentrum, 1968.

WD Jonker
Boekbespreking – Gereformeerd Weekblad, 5 Desember 1969

De schrijver biedt een overzicht van de geschiedenis van het kerklied door de eeuwen en doet daarbij op meesterlijke wijze zien hoe het kerklied niet alleen door allerlei dogmatische beslissingen en geschillen, maar vooral ook door de telkens heersende tijdgeest werd beïnvloed. Uiteraard werd zijn belangstelling vooral gewekt door de achtergronden van de liederen die in de huidige Nederlandse psalm- en gezangboeken voorkomen. Daarom geeft het boek ook geen gedetailleerd beeld van alles wat er op het gebied van het geestelijk lied geweest is, maar komen vooral de grote lijnen die elkaar in de Nederl. gezangenboeken kruisen, aan de orde. De schrijver is er in geslaagd zijn stof op een onderhoudende wijze aan te bieden. Zijn ontleding van de geestelijke achtergronden van de liederen uit de verschillende historische fasen is interessant en keurig. Bepaalde dichters hebben een grote indruk op de schrijver gemaakt en worden uitvoeriger en met gloed geïntroduceerd. Er staat niets vervelends in dit boek – hetgeen een aanbeveling kan heten voor een boek waarin zoveel historische stof bijeengebracht is! Het wordt hartelijk aanbevolen bij allen die interesse hebben voor de eredienst. Ook niet-theologen zullen er met vreugde in kunnen lezen.