Eksegese en Dogmatiek (in Hermeneutica)

EKSEGESE EN DOGMATIEK
IN
HERMENEUTICA

Erebundel aangebied aan prof. dr. E. P. Groenewald
by geleentheid van sy 65e verjaarsdag, 2 Junie 1970

deur oud-studente en kollegas

Onder redaksie van:
WD Jonker
JH Roberts
AH van Zyl

NG KERK-BOEKHANDEL, Posbus 245, Pretoria

Download the PDF file .