Briewe uit die Vreemde

BRIEWE UIT DIE VREEMDE
1.  Kampen se invloed
2.  Kerklike toestande in Nederland
3.  Die verhouding tussen Suid-Afrika en Nederland
4.  Kerk moet tred hou met die nuwe wêreld
5.  Is ons eredienste te koud en styf?

WD Jonker
April 1970 tot April 1971

Prof Jonker is gedurende dié tydperk hoogleraar aan die Teologiese Skool in Kampen.

Download the PDF file .