Beter mense

BETER MENSE
Die Burger, 6 Oktober 1979, bladsy 8

Dit is ’n groot vergissing om te dink dat dit die doel van die evangelie is om van mense net maar beter mense te maak. Dit word wel dikwels so voorgestel, en ’n mens moet jou nie verbaas as dit sou blyk dat dit ’n voorstelling is wat selfs by baie kerkmense ook leef nie. Tog is dit ’n fatale miskenning van die eintlike betekenis van die evangelie en van die aard van die sonde waarvan die evangelie verlossing verkondig.

Die begrip “verbetering” lê op die morele vlak. ’n Mens kan jou gedrag en lewenswandel verbeter deur inspanning, deur ’n vaste wilsbesluit, deur opvoeding of eenvoudig deur sorg daarvoor te dra dat jy nie blootgestel word aan die soort versoekings waarvoor jy besonder gevoelig is nie. Maar dit beteken natuurlik nog glad nie dat jy deur sodanige verbetering ook werklik ’n verloste mens is nie.

As dit verlossing sou wees, dan was al die Fariseërs verloste mense, want hulle was juis daarvoor bekend dat hulle op die morele vlak voorbeeldig gelewe het. Paulus sê van homself voor sy bekering selfs dat hy, wat die wet betref, onberispelik was. Maar juis in die voorbeeld van die Fariseër word dit duidelik dat verbetering op die morele vlak nog maar altyd iets van die ou mens kan wees, die ou onverloste mens.

Die ou mens kan baie gestaltes aanneem. Hy hoef nie noodwendig die gestalte van losbandigheid, onsedelikheid, vraatsug, geldgierigheid of openlike eersug aan te neem nie. Hy kan homself klee in die gedaante van die verantwoordelike burgerlike man wat ’n sin vir waardes het, of in die gedaante van ’n Askeet wat homself pynig om so goed as moontlik te kan word. Maar daarmee hou hy nie op om die ou mens te wees nie. Trouens, die ou mens kan homself by wyse van spreke nog beter verskans in die gestalte van ’n goeie mens as in die gestalte van ’n slegte. Hoe nader hy aan die lig skuil, hoe minder kan hy opgemerk en uitgeroei word.

Ons moet egter oor een ding geen onduidelikheid hê nie, en dit is dat die ou mens nie deur verbetering ongemerk oorgaan daartoe om ’n nuwe mens te wees nie. Die nuwe mens kom deur wedergeboorte tot stand. Die ou mens kan nie verbeter word nie, hy moet eenvoudig sterwe. Al sy verbeteringe lê op die vlak van ’n vlag op ’n modderskuit, soos die Nederlanders sê. Dit is hoogstens burgerlike geregtigheid, maar dit is nie die geregtigheid wat voor God kan bestaan nie.

Die evangelie is nie maar ’n oproep om beter mense te word nie. Almal weet ons moet beter mense word. Daarvoor het ons die evangelie nie nodig nie. Die evangelie roep ons tot die geloof in Christus waardeur ons werklik vir die sonde sterwe. – WDJ