Benader dit positief

Die Burger, 26 Januarie 1980, bladsy 10
BENADER DIT POSITIEF

Dit is moontlik om elke situasie in ons lewe positief of negatief te benader. Die verskil tussen hierdie twee benaderingswyses is radikaal. Die keuse wat ’n mens hier doen is bepalend vir jou lewensgeluk en dikwels ook vir dié van diegene met wie jy daagliks saamleef en deur jou gesindheid en optrede beïnvloed.

’n Negatiewe benadering van die lewe is vir die meeste van ons voor die hand liggend. Ons het die natuurlike neiging om alle omstandighede in ons lewe te takseer volgens die hoeveelheid onmiddellike wins, plesier, genot en voordeel wat ons persoonlik daaruit haal. Blyk dit nou dat ’n bepaalde situasie vir ons op die kort termyn onaangenaamheid, teleurstelling en opoffering meebring, dan is dit ’n spontane reaksie van ons kant om dit negatief te beoordeel en alleen die skadukant daarvan raak te sien en te aksentueer.

Hierdie neiging kan by ’n mens uitgroei tot ’n lewensinstelling. Daar is baie mense wat op sodanige wyse beheers word deur ’n negatiewe lewensinstelling, dat hul eerste gedagte oor alle dinge en situasies altyd negatief is. Hulle mis dan die orgaan om op te merk dat dinge tog nie so duister is as wat hulle meen nie. Dit kos ’n hele stuk bewys van die teendeel voordat hulle bereid word om hul negatiewe benadering enigsins te wysig.

Maar op hierdie manier is hulle voortdurend besig is om hul lewensgeluk, hul geleenthede en moontlikhede te vernietig. Wie negatief ingestel is teenoor die lewe, skep eenvoudig negatiwiteit sover soos hy gaan.

As ’n mens rondom jou kyk, merk jy op hoe baie negatiewe mense daar is. Dit spreek uit hul woorde en dade, uit hul stemtoon en die plooie op hul gesig. Onvergenoegdheid en teleurstelling in die lewe staan oor hul hele persoon geskrywe.

Hoe radikaal ander is dit as ’n mens die lewe positief kan leer benader. Dan soek jy in elke situasie na die geleentheid wat daarin opgesluit lê, na die positiewe moontlikhede daarin wat ontwikkel kan word.

’n Positiewe mens weier om te aanvaar dat die skynbaar of werklike negatiewe elemente in die situasie die enigste of deurslaggewende faktore daarin kan wees. Hy soek na wat positief is, en hy vind dit.

Maar om dit te kan doen, moet ’n mens glo dat jou eie lewe én die verloop van omstandighede ingeskakel is in ’n groter plan. Jy moet kan wegkyk van jou eie onmiddellike voordeel, gemak of genot, na die dieper sin wat in elke situasie opgesluit lê.

’n Mens wat sy lewe in koninkryk perspektief kan sien en weet dat God oor alle dinge só beskik – dat selfs uit die kwaad die goeie gebore word en dat alles uiteindelik in diens staan van die koms van die koninkryk van God – kan in haglike omstandighede hoopvol en positief bly. Dink maar aan die apostel Paulus, wat in alle omstandighede van teenslae, lyding en vervolging slegs één vraag bly stel het: Hoe kan ek Christus ook hierin verheerlik? Egte geloof maak ’n mens positief. – WDJ