Waar brand die vuur?

WAAR BRAND DIE VUUR?
Die Burger, 4 Oktober 1980, bladsy 10

In ’n geestelike dagboek van die Amerikaanse predikant Andrew Kuyvenhoven skryf hy oor die gevare wat daar vir die mens in seks en geld aanwesig is. Daardeur word die lewens van miljoene mense vernietig, sodat ’n mens wel kan vra of daar groter bronne van geluk bestaan.

Tog is dit so, sê hy, dat sowel seks as geld goeie gawes van God is. Seksualiteit is nie insigself sonde nie. Dit is inteendeel deur God aan ons meegegee as die bron van vreugde en geluk. Net so is ook geld nie insigself boos of verkeerd nie. Wanneer dit reg gebruik word, as dienaar van die mens waarmee hy nie alleen sy eie lewensbehoeftes kan vervul nie, maar ook sy naaste en God dien, kan geld aangewend word om die allerbeste doeleindes in die wêreld te help verwesenlik.

Die fout kom egter by die misbruik van albei hierdie magte in die menslike lewe. Om dit te illustreer, gebruik Kuyvenhoven die beeld van vuur. As ons vuurmaak in die kaggel in die sitkamer om ons huis te verwarm, is dit genot en dien dit die welstand van ons lewe. Maar as die vuur uit die kaggel uitspring en begin om die meubels in die sitkamer, en later selfs die hele huis te verteer, het dit ’n mag van vernietiging geword.

Sonder die beeld: as seks en geld hul juiste plek het, is hulle onskatbare gawes van God, maar as hulle toegelaat word om meer ruimte in ons lewe in te neem as wat die bedoeling is; as hulle naderhand ons hele hart en siel oorneem, is hulle magte van vernietiging.

Wat hier van seks en geld gesê word, geld eintlik vir alle goeie gawes van God. Ons verstandelike begaafdheid, ons geleerdheid, ons talente en kunssinnigheid, ons afkoms en ons kultuur, ons tradisies en ons volk – dit is alles goeie gawes van God as dit op die juiste wyse verstaan, beoordeel en gebruik word.

Hoe arm sou die lewe daarsonder gees het! Dit is net ’n dekadente en verworde mens wat nie meer ’n oog het vir duisende dinge wat aan ons meegegee is op ons weg om ons lewe te dra en te vul, om aan ons ’n gevoel van tuiste en geborgenheid te gee nie. As één of meer van hierdie dinge egter uit die kaggel op die mat gaan spring en die reg opeis om alle ander waardes in ons lewe te verteer, kan wat tot die mooiste in ons lewe behoort, tot ’n vloek vir ons word.

Van tyd tot tyd kan dit nodig word dat ’n mens jouself moet ondersoek om te vra waar die vuur presies brand. As ’n mens betyds kan ontdek dat seks en geld, dat eer en aansien, dat ambisie en jou verbondenheid aan een of ander van die dinge wat op jou weg meegegee is, op ’n imperialistiese wyse die balans van jou lewe versteur, kan ’n ontsaglike skade miskien voorkom word. Anders sit ’n mens later by die as van jou uitgebrande lewenshuis en ontdek te laat dat dit altyd gevaarlik is om met vuur te speel. – WDJ