Met ander oë kyk

Die Burger, 25 Oktober 1980, bladsy 12
MET ANDER OË KYK

Hoe word dit moontlik om gehoorsaam te word aan die gebod dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself? Beslis nie deurdat ons in eie krag probeer om die gebod te gehoorsaam nie.

Die liefde is van alle dinge die mees spontane. Dit wel uit die hart op. Dit kan nie sonder meer deur ’n bevel tot stand kom nie. Liefde kan nie gefabriseer word nie. Liefde is eintlik iets wat oor ′n mens kom. Dit is nie soseer dat jy die liefde het en daaroor beskik nie, as dat die liefde jou het en jou beweeg.

Goddank is dit gelukkig nie so dat ons in eie krag aan die gebod van die liefde hoef te probeer gehoorsaam nie. God maak dit vir ons moontlik, selfs maklik om dit te doen. Dit doen Hy deurdat Hy aan die gebod altyd ’n toepassing vooraf laat gaan.

Voordat Hy ons gebied om Hom lief te hê, sê Hy eers aan ons dat Hy ons liefhet. Ons liefde tot God hoef dus niks anders te wees nie as dankbare weer-liefde (1 Johannes 4:19). Is dit nie maklik om iemand lief te hè wat ons eerste liefhet nie? Maak net jou hart vir sy liefde oop. Liefde wek liefde.

En wat die liefde vir ons naaste betref, ook daar het God raad. Dit is nie vir ons moeilik om iemand lief te hê wat vir ons aantreklik is nie. As ons iets beminliks in iemand sien, antwoord ons hart daarop met liefde.

Nou is ons groot probleem dat daar so baie mense is in wie ons absoluut niks kan sien wat die liefde in ons kan opwek nie. Inteendeel, vir sover hulle ons nie heeltemal koud laat nie, stoot hulle ons selfs af. Hulle irriteer ons miskien. Miskien is hulle selfs ons vyande en die natuurlike ding is eerder om hulle te haat. Of hulle vra ’n opoffering van ons (die noodlydendes, hulpbehoewendes en armes) en ons wil ons nie graag by hul ellende laat betrek nie. Hoe kan ons sulke mense liefhê?

Nie in eie krag nie. Nie deur maar net te probeer nie. Maar wel wanneer die Heilige Gees dit vir ons moontlik maak. Hy maak die onmoontlik vir ons moontlik deurdat Hy ons help om al hierdie mense anders te sien as wat ons hulle van nature sou sien. Ons sien in hulle skepsels van God, mense wat na Sy beeld gemaak is, mense ter wille van wie Christus Homself oorgegee het tot in die dood. En omdat ons met ander oë na hulle kyk, ontdek ons dat selfs hulle ons liefde werd is. As God hulle liefhet, kan ons hulle ook deur Sy Gees leer liefhê.

Die spreekwoord sê dat liefde blind is. Ons sou egter liewer kon sê dat liefde baie skerpsigtig is. Die liefde ontdek in ’n ander wat die liefdelose nooit in hom sal sien nie. En die Gees van Gods liefde open ons oë om in die onbeminlike naaste die waarde te ontdek, die vreemde waarde, wat God aan hom heg. As ons met die oë van Christus leer kyk, is liefde nie meer moeilik nie. – WDJ