Soms kom dit later

Die Burger, 8 November 1980, bladsy 10
SOMS KOM DIT LATER

Nie alle mense het dieselfde geloofservaringe nie. Daar is mense wat ’n plotselinge bekering het en op ’n bepaalde dag en moment, sonder dat hulle weet hoe, by wyse van spreke oorval word deur die liefde van God. In ’n daad van onberoulike oorgawe gaan hulle dan staan in die lig en in die geloof. Alles het meteens net anders geword.

Sulke mense kan dikwels nie verstaan dat almal nie op dieselfde wyse tot die geloof kom nie. Soms het hulle selfs die neiging om te dink dat mense wat die bekering anders ervaar, nie regtig bekeerd kan wees nie. In werklikheid is dit egter so dat daar waarskynlik baie meer mense is wat op ’n minder ingrypende wyse tot die geloof gekom het, en wie se geloof nie minder eg is as die van die Paulus-figure wat in een moment oorgestap het uit die duisternis na die lig nie.

By baie mense wat in Christelike huise grootgeword het en van kleins af met die Bybel omgegaan het, gebid en in ’n sekere sin ook geglo het, kom die beslissende deurbraak in hulle lewe eers later. Dit vind dan ook dikwels eerder in die vorm van ’n langsame proses plaas as in die vorm van ’n onmiddellike breuk met die verlede. Dit is of hulle oë oopgaan, of hulle byna ongemerk nader getrek word, of hulle net al hoe meer ontdek dat die Bybel wáár is, en hulle oorgee aan die waarheid wat daarin verkondig word.

Veral ’n mens wat ’n Christelike opvoeding gehad het en kerklik meegeleef het, weet so baie van die Bybel af. Hy kan moontlik groot gedeeltes daarvan feitlik woordeliks herhaal. Hy weet alles van die boodskap van verlossing. En tog kan dit vir hom iets bly wat half buite sy eie ervaring lê. Hy stem die waarheid daarvan toe, maar in die diepste diepte van sy hart weet hy tog nie of dit meer is as mooi woorde nie. As hy eerlik met homself is, sal hy moet erken dat dit nie die beslissende invloed in sy lewe het wat dit behoort te hè nie. Immers, al is hy in staat om alles noukeurig te verduidelik wat die Bybel oor die verlossing in Christus sê, leef en dink hyself tog nie regtig daaruit nie.

Met sulke mense kan dit gebeur dat hulle eers later, stap vir stap gelei word tot die eenvoudige wete dat dit alles waar is, sodat hulle tot ’n byna geruislose oorgawe daaraan en vertroue daarin kom. Geloof is iets eenvoudigs. Dit is dat ’n mens met jou hele hart toestem dat Gods Woord waar is as hy sê dat ons in Christus klaar, eens en vir altyd verlos is. Juis omdat dit so eenvoudig is, is dit egter ook so onmoontlik vir ’n mens wat nie bereid is om met niks anders as die evangelie-woord dit met God te waag in lewe en in strewe nie.

Eers wanneer ’n mens se hart daarvoor oopgaan, sien jy hoe eenvoudig en maklik dit is en hoe alles van jou skouers afgeneem word, selfs die verantwoordelikheid vir jouself. – WDJ