Dit is eenvoudig

DIT IS EENVOUDIG
Die Burger, 13 Desember 1980, bladsy 10

Daar is klaarblyklik meer as een vlak waarop ’n mens dinge kan weet en verstaan. Nie alles wat ons intellektueel weet, word deur ons in die volle diepte en betekenis daarvan verstaan nie. Om iets werklik te verstaan, veral as dit gaan om dinge wat met ons lewe self te make het, moet ons dit met ons hart verstaan.

Wie van ons ken nie die verhaal van die geboorte van Christus nie? Wie weet nie van die boodskap dat Hy gekom het om ons van ons sondes te verlos nie? Wie sing nie al van kleintyd af liedere oor die Seun van God wat mens geword het en in ons armoede en ellende neergedaal het nie? Wie het nie op katkisasie geleer en dit telkens weer in die kerk hoor verkondig dat Christus werklik ons sonde op Hom geneem het en dat ons om Sy ontwil kinders van God is nie?

’n Mens kan die dinge weet, selfs so goed dat jy dit self kan oorvertel, kan verduidelik – ja, selfs daaroor kan preek – terwyl dit moontlik is dat jy dit nie met jou hart weet nie. Jy kan dit selfs alles glo en bereid wees om belydenis af te lê van jou geloof daarin. En tog kan dit iets min of meer aan die buitekant van ’n mens se hart bly.

Dit is nie te sê dat ’n mens se geloof on-eg hoef te wees nie. Dit is nie te sê dat jy huigel nie. Maar iets ontbreek tog aan die volle deurwerking daarvan in jou hart. Jy weet alles, en tog weet jy dit net in ’n sekere sin.

Die bewys daarvan dat dit met jou só gesteld is, is gewoonlik dat dit vir ’n mens nie jou laaste en diepste houvas is nie. Jy weet hierdie dinge, maar as jy werklik in ’n krisisuur kom, of as jy werklik begin twyfel of dit reg is tussen jou en God, dan is hierdie dinge wat jy van Jesus so goed weet, skielik vir jou besef nie draagkragtig genoeg nie.

Jy soek dan na ander bewyse dat jy tog ’n kind van God is. Of jy wend jou oë na ander rigtings vir hulp en troos. Dit voel dan vir jou of jy jouself tog onmoontlik nie net op die dinge wat jy van Jesus gehoor het, kan verlaat nie. Is die lewe nie veel ingewikkelder as dit nie? Kan ons onsself werklik net op die evangelie van Jesus verlaat?

Natuurlik ken alle mense, ook diegene wat opreg glo, die soort aanvegting en twyfel. Maar as ’n mens van Jesus weet, nie net met jou verstand nie maar ook met jou hart, dan kan jy tog nie in die twyfel bly nie. Dan kom die wete tog helder tot jou: dit is werklik waar.

Snaaks, dit is so eenvoudig. Ons verstand maak die dinge ingewikkeld, maar die geloof maak dit eenvoudig. Die rus van die geloof bestaan daarin dat jy die dinge wat jy altyd geweet het, met jou hart ernstig opneem. Met ’n sekere verbasing sê ’n mens dan aan jouself: Dit is werklik só. Dit is nie maar poësie, liedere en verhale nie. Dit is realiteit. In die geloof word ons soos die kindertjies. Net kinderlike aanvaarding is egte geloof. – WDJ