Waarvoor ons kwaad word

Die Burger, 21 Februarie 1981, bladsy 8
WAARVOOR ONS KWAAD WORD

Dit is nie altyd verkeerd om kwaad te word nie. Selfs die Bybel bevat nie ’n absolute verbod daarop om kwaad te word nie, maar vermaan ons om, as ons kwaad word, nie te sondig nie (Efesiërs 4:26). Dit is dus moontlik om op die regte wyse kwaad te word. In die praktyk beteken dit: om oor die regte dinge kwaad te word en op sodanige wyse kwaad te word, dat dit nie sondig is nie.

Die Bybel praat dikwels oor die toorn van God. God se toorn is ’n heilige toorn wat niks te make het met sondige gesindhede by Hom nie. Sy toorn ontbrand oor die kwaad, die sonde, die vertrapping van die reg, die afwyking van sy wet. Ons weet dat ook Jesus kwaad geword het, soos bv by die geleentheid toe Hy die tempelreiniging voltrek het en die mense met hul geldtafels en verkoopsartikels uit die voorhof van die tempel weggejaag het. By Jesus, soos by die Vader, is daar sprake van heilige toorn.

En so kan daar ook by die Christen sprake wees van heilige verontwaardiging en toorn. Die groot vraag is egter net of dit in alle gevalle waar ons kwaad word, werklik om heilige toorn gaan. ’n Mens vrees dat dit in die meeste gevalle nie so is nie. Ons word op ’n sondige wyse kwaad en doen dan dinge wat allermins in ooreenstemming kan wees met die heiligheid wat God van ons vra.

Dit is veral belangrik om die vraag te stel waaroor ons kwaad word. Dikwels word ons nie kwaad omdat die eer van God aangetas word nie, maar omdat ons eie eer aangetas word. Ons word kwaad, nie omdat iemand anders die wet van God oortree nie, maar omdat hy ons aandag daarop vestig dat ons besig is om die wet van God te oortree. Ons word kwaad, nie omdat die saak van God in die gedrang is nie, maar omdat ons eie saak aangetas word. Ons word kwaad, nie vanuit die heilige liefde vir reg en geregtigheid nie, maar vanuit ’n sondige selfliefde. Daarom sit daar agter ons woede ook die drang om seer te maak, om terug te doen wat aan ons gedoen is, om onsself te wreek, en ontdek ons in ons eie hart – as ons eerlik genoeg is – dat ons sommer blindelings diegene haat vir wie ons kwaad geword het.

’n Mens behoort die geestelike dissipline te ontwikkel om elke keer as jy kwaad word, eers na jou binnekamer terug te keer en voor die aangesig van God te vra of jou toorn werklik geregverdig is, en of dit maar net die natuurlike reaksie van die vlees was. Uit die toorn van die vlees word oorloë en vegterye gebore; uit die toorn wat volgens Gods wil is, word die drang gebore om die kwaad reg te stel; sonder om die mens prys te gee wat daarby betrokke is. Heilige toorn sluit nie liefde en barmhartigheid uit nie, maar juis in. Dit werk reinigend en suiwerend, terwyl sondige woede alles vernietig.

Net die Gees van God kan ’n mens só louter dat jy oor die regte dinge en op die regte wyse verontwaardig word. – WDJ