Dit is die antwoord

DIT IS DIE ANTWOORD
Die Burger, 14 Maart 1981, bladsy 8

Daar is min van ons probleme in ons persoonlike en gemeenskapslewe waarvan dit nie geld dat bekering die antwoord daarop is nie. Meesal is dit so dat dit sonde is wat op die bodem van al ons probleme lê. Egte, diepgaande bekering kan ’n verandering in feitlik enige situasie bring en die weg open vir ’n nuwe toekoms.

Natuurlik: hierdie stelling kan alleen geld as ons aan bekering dink in sy Bybelse betekenis. As die Bybel oor bekering praat, het dit altyd verandering in die oog, radikale verandering. Van die verandering geld in die eerste plek dat dit ’n sins- of hartsverandering is. Die Griekse woord vir bekering dui ’n verandering van ’n mens se gemoed aan, van jou denke en begeertes, jou redenasies en jou planne. Bekering beteken dat ’n mens in jou hart ’n definitiewe keuse vir God en sy wil, en ’n besliste keuse teen die kwaad en die sonde doen. Dit gaan om ’n koerswysiging van 180 grade.

Dit is egter nie al verandering wat in die bekering tot stand kom nie. Waar die hartsverandering eg is, bring dit noodwendig ’n lewensverandering met hom mee. Dit is die tweede betekenis wat bekering in die Bybel het. Dit gaan om baie praktiese dinge, om die totale lewe.

’n Mens se bekering het nie net te danke met jou verhouding tot God nie, maar ook met jou verhouding tot jou medemens en tot die wêreld. Daar is geen terrein van ons lewe wat uitgesonder mag bly van die gevolge wat bekering het nie. Dit is juis die rede waarom ons kan sê dat bekering die antwoord is op die meeste probleme wat ons het.

Nuwe mense maak nuwe keuses en tree op ’n nuwe wyse op. Hulle rig hulle hele lewe op ’n nuwe wyse in. Bekering wat net ’n private aangeleentheid van die hart bly en geen effek op ’n mens se praktiese lewe het nie, kan nie egte bekering wees nie. Uit die Bybel is dit duidelik dat ons egter ook nog ’n derde ding oor bekering moet sê: bekering is ook voortdurende verandering. ’n Mens kom in jou lewe nooit werklik klaar met bekering nie. Dit is ’n proses wat jou lewe omspan. Daar is wel so iets as die eerste aanvang van bekering, die eerste prinsipiële omkeer van die hart na God. Maar dit is maar die begin.

Telkens ontdek ’n mens dat daar maar weer nuwe dinge is waarvan jy jou moet bekeer. Dit is meesal juis ons probleme wat ons bewus maak van hierdie dinge. Wanneer ons onsself in probleme vasloop, behoort ons onsself te verootmoedig en onsself af te vra wat die boodskap is wat uit ons probleme tot ons kom.

God praat met ons ook deur ons probleme. Probleme hang saam met die resultate van ons eie sondigheid en met die van ander mense. As ons goed luister, hoor ons dikwels in ons probleme die Woord van God tot ons kom oor die dinge waarin ons nog ongehoorsaam is.

Die antwoord op ons probleme is baie dikwels ’n antwoord wat deur ons eie hart loop. As ons God vra om ons probleme op te los spreek sy Gees dikwels ons eie gewete aan en wys ons daarop dat die oplossing van ons probleme by onsself moet begin. – WDJ