Misverstand

MISVERSTAND
Die Burger, 28 Maart 1981, bladsy 10

Die lyding van Christus – waarby die Christelike kerke in hierdie tyd van die jaar in die besonder stilstaan – het ’n groot aantal kante en fasette. As ’n mens die evangelies lees, word jy telkens weer getref deur die nuwe gesigspunte van waaruit Sy lyding beskou kan word. Een van die opvallendste verskynsels in verband met die lyding van Jesus is egter die rol wat misverstand en verwarring daarin gespeel het.

Jesus se woorde en dade is feitlik deurgaans misverstaan. Die geestelike leiers van sy dag, die groot skares wat rondom hom saamgedrom het, en selfs sy eie dissipels het Hom meesal in stryd met sy eie bedoeling geïnterpreteer. Dit is asof die duiwel geen groter triomf kon behaal as om ’n kommunikasiegaping tussen Jesus en die mense te probeer bewerk, waardeur die weg na ’n volle begrip van sy boodskap en lewe vir hulle afgesny is nie.

Die geskiedenis van die verhoor van Jesus voor die Joodse Raad en voor Pilatus is op allerlei wyse getuienis van hierdie toedrag van sake. Die beskuldiginge wat teen Jesus ingebring word, bestaan inderdaad daarin dat woorde en sinsnedes uit sy eie mond aangehaal word. Hy het Homself die Seun van God genoem. Hy het gesê dat Hy, as hulle die tempel afbreek, dit in drie dae weer sal opbou. Hy kan Homself nie verweer deur te sê dat Hy nie die dinge gesê het nie en Hy doen dit ook nie.

Tog is dit duidelik dat die interpretasie wat deur die Joodse Raad aan die woorde van Jesus geheg is, heeltemal verkeerd was. Daar gaap so ’n groot kloof tussen Jesus se bedoeling en die interpretasie van die Joodse Raad, dat Jesus selfs nie eens ’n poging aangewend het om enige verduideliking te gee om die saak reg te stel nie. Selfs voor Pilatus en Herodes swyg Jesus eerder as om Homself te verweer. Die chaos van misverstand en wanvoorstelling is só groot, dat dit nie deur verduidelikings opgeklaar kan word nie.

Die rede daarvoor is dat die misverstande berus op ’n keuse van die hart. Daarom is die misverstande ook nie maar die gevolg van gebrek aan intelligensie of van ’n onopsetlike verkeerd hoor van wat Jesus gesê het nie. Dit is skuldige misverstande, omdat dit opkom uit ’n onwil om Jesus se woorde reg te verstaan. Agter die misverstande sit die haat teen die waarheid, nie ’n gebrek aan begrip nie. Geen enkele verduideliking kan hier help nie. Elke verdere verduideliking sal alleen maar nuwe materiaal verskaf vir diegene wat nie wil verstaan nie, om in verontwaardiging te sê: Sien julle nou! Dit is presies wat ons gedink het! (vgl Matteus 26:65).

Christus het onder misverstand gely, want dit is een van die duiwel se magtigste wapens teen die waarheid. – WDJ