Tot ons beskaming

TOT ONS BESKAMING
Die Burger, 9 Januarie 1982, bladsy 10

Dikwels gaan dit in die lewe gelukkig beter as wat ons gevrees het. Veral as ons aan die toekoms dink, is ons baiekeer geneig om donker-kykers te wees. Die dinge verloop nie altyd soos ons dit graag wou sien nie. Volgens ons insig lyk dit selfs of dit heeltemal in ’n verkeerde rigting beweeg. Dit is dan net natuurlik dat ons al vrees dat alles op dié manier skeef sal loop. Soms kan ons ons nie bedwing nie, en doen ons profeties allerhande doem-voorspellings vir die toekoms.

Wat ’n seën dat ons dikwels daarin beskaam word! Die gang van sake blyk in die meeste gevalle tog anders te wees as wat ons verwag het. Selfs al gebeur die dinge waarvan ons gevrees het dat dit rampspoedig sou wees, blyk dit meermale dat dit glad nie so sleg is as wat ons gedink het nie. Faktore het ’n rol gespeel waaraan ons nie gedink het nie. Alles het nie in duie gestort toe ons voorstelling van hoe dinge moet verloop, nie verwerklik is nie.

Op die lange duur kan dit selfs duidelik word dat dit baie beter is dat dit gegaan het soos dit gegaan het, as wat dit sou gewees het as dit sou gegaan het soos ons dit graag wou hê.

Die rede daarvoor is dat die gang van die menslike geskiedenis ’n baie ingewikkelder saak is as wat ons dink. Wat vir ons op die korttermyn goed lyk, kan op die lange duur skadelik, ja selfs fataal wees. En wat vir ons lyk of dit nie anders as rampspoedig kan wees nie, kan binne die groot geheel van die geskiedenis tot ’n groot seën word.

Dit moet ’n mens meer beskeie maak in jou beoordeling van die wending wat die geskiedenis soms neem; ook relatiewer in jou waardering van eie insig. ’n Christen behoort bowendien altyd te onthou dat God aan die stuur van sake staan. As ons die gang van die geskiedenis aan Hom toevertrou, beteken dit dat as ons alles gedoen het wat vir ons reg en goed lyk, ons nog steeds die moontlikheid oophou dat Hy in sy groter wysheid die gang van sake anders kan laat verloop as wat ons dit graag sou wil sien. Hy kan selfs uit die kwaad die goeie te voorskyn laat kom. Hy kan toelaat dat Josef verkoop word om ’n groot volk in die lewe te hou (Genesis 50:20).

Ons staan in die begin van ’n nuwe jaar waarin ons – nie alleen in ons persoonlike en gesinslewe nie, maar ook in ons landsomstandighede – allerlei gebeurtenisse kan verwag wat nie altyd volgens ons wense sal wees nie. Dit is nie nodig om te dink dat dit dan die einde van die wêreld is nie. God is nog daar. Tot ons beskaming kan Hy juis dié dinge wat ons die meeste vrees, tot geleenthede laat word waarby ons ryklik geseën kan word.

Wie werklik geleer het om God te vertrou, kan die toekoms met vertroue binnegaan. Ook môre sal God regeer. – WDJ