Dit het inhoud

DIT HET INHOUD
Die Burger, 20 November 1982, bladsy 8

Daar is min mense wat openlik sal sê dat hulle hulself as Christene beskou, maar tog die gesag van die Bybel verwerp. Die meeste Christene sal inteendeel aan ons die versekering dat hulle die gesag van die Bybel as die Woord van God aanvaar. Hoe behoudender hulle is, hoe sterker sal hulle hierdie versekering verwoord en selfs sê dat hulle die “absolute” gesag van die Skrif aanvaar.

In die praktyk blyk die erkenning van die gesag van die Bybel egter nogal ’n problematiese saak te wees. Dit is onmoontlik dat ’n mens op ’n formele wyse die gesag van die Bybel kan erken en selfs harde oordele kan uitspreek oor andere wat dit volgens jou mening nie doen nie, terwyl jy tog op jou eie wyse jouself aan die werklike gesag van die Skrif onttrek.

Die Bybel het naamlik ’n inhoud, ’n boodskap, ’n hart. Dit is daardie inhoud, daardie boodskap wat in ons lewe gesag wil uitoefen. ’n Mens erken alleen werklik die gesag van die Skrif as jy jou buig voor sy boodskap, as jou hart reg klop met sy hart. Al sou ons ons onderworpenheid aan die Skrif in die sterkte moontlike bewoording formuleer, sou dit tog alles niks help as ons onsself heimlik of selfs openlik onttrek aan die mees basiese dinge wat die Bybel inhoudelik van ons vra nie.

Die hart van die Bybel is dat God sy liefde tot die wêreld in Christus Jesus openbaar het. In dié liefde van God deel ons uit genade en ons ontvang dit deur ons lewe daarvoor oop te maak deur die geloof. Om te sê dat ’n mens die gesag van die Bybel erken sonder dat jy in dieselfde akte jou hart oopgemaak het om oorstroom te word deur die genade en liefde van God, is ’n stuk selfbedrog.

Ons kan nie die formele gesag van die Skrif losmaak van die boodskap van genade en liefde wat aan ons in die Bybel meegedeel word nie. Die Bybel is regtig nie vir ’n mens die Woord van God voordat jy die Heilige Gees toelaat om in jou lewe alles te doen wat in die Bybel beloof word nie.

Dit is ’n bedroewende saak dat daar behoudende Christene is – en dit is ’n wêreldverskynsel – wat in ronde woorde hulle aanvaarding van die gesag van die Skrif betuig en uiters skerp oor ander Christene oordeel wat dit nie in presies dieselfde woorde doen nie. Terselfdertyd blyk dit egter dikwels dat juis sulke behoudende Christene ’n groot gebrek aan Christelike liefde en barmhartigheid kan openbaar en sommige van die mees elementêre dinge wat die Bybel van ’n Christen vra, eenvoudig langs hulle neerlê. Dan is daar êrens iets wat nie klop nie.

Dit pas ons almal om met ootmoed te vra of ons werklik die gesag van die Bybel so ernstig opneem as wat ons sê. Regsinnige dogmas sonder die liefde val onder die oordeel van 1 Korintiërs 13. Dit is woorde sonder betekenis. Dit is soos klinkende metaal en ’n luidende simbaal. – WDJ