Dit is eenmalig

DIT IS EENMALIG
Die Burger, 18 Desember 1982, bladsy 10

Hoe ouer ’n mens word, hoe vinniger gaan die jare verby. As ons weer sien, is dit alweer die laaste naweek voor Kersfees. Vir baie van ons is dit gelukkig weer vakansie. Ons sien weer die familie. Daar is weer al die geselligheid en vreugde van saam-wees, die feestelikheid en gewydheid van Kersfees.

So was dit al so dikwels, en so is dit weer vanjaar.

Maar hoe lank sal dit nog so wees?

Diep binne weet ons natuurlik dat dit nie so sal bly nie. Die jare wat ons een na die ander aftel, is natuurlik nie oneindig in getal nie. Inteendeel, hulle het maar beperkte getal. En eintlik weet ons nie eens of ons dit aanstaande jaar presies nog weer so sal beleef as vandag nie. Deur één gebeurtenis kan alles totaal anders word. Reeds in hierdie afgelope jaar het dit met miljoene mense gebeur. Kersfees is vir hulle vanjaar iets totaal anders as verlede jaar.

Daarom is dit so belangrik om te besef dat elke Kersfees iets eenmaligs is. Hierdie spesifieke Kersfees sal ons nooit weer so hê nie. Ons kan aanstaande jaar iets soortgelyks beleef, maar dit sal nie presies dieselfde wees nie. Bes moontlik kan dit iets totaal anders wees.

Om dié rede is dit noodsaaklik dat ons hierdie geleentheid van vandag in sy eenmaligheid moet verstaan en waardeer. Ons moet dit nie ongemerk deur die vingers laat glip nie. Ons moet dit bewustelik beleef. Ons moet aandag gee aan die kinders wat by ons is, of aan ons ouers, of aan vriende. Ons moet die gebeurtenisse van hierdie dae op ons laat inwerk, ons daarvoor oopstel, ons moet daarna kyk soos mens na iets kyk wat jy net eenmaal sien.

Dit is nie so erg dat die lewe verbygaan nie. Ons is mense, en daarom tydelik. So is ons geskep en só is dit goed. Wat erg is, is dat ’n mens nie die tyd wat aan jou gegee is, ten volle waardeer en dit op die diepste moontlike vlak beleef nie. Dit is vreeslik om daaraan te dink dat ’n mens maar halfbewus die dinge oor jou heen kan laat gaan en dat jy dus maar net half gelewe het.

Die heel ergste is natuurlik dat ’n mens in jou geestelike lewe, in jou verhouding met God net half of kwart kan lewe. In die wandel met God is daar ook iets eenmaligs in elke dag. Daar is ervaringe wat God vandag aan ons wil skenk en wat by vandag pas. Vir hierdie Kersfees kan God vir ons iets spesifieks en eenmalig bedoel. Ook vir ons wandel met God op aarde is tye en geleenthede nie almal dieselfde nie.

Mag dit vir ons ’n goeie Kersfeestyd wees! – WDJ