Sinodegangers verwerp dié aantuigings

‘KONSERWATIEWE’ SINODEGANGERS VERWERP DIÉ AANTUIGINGS

Ds David Pepler, Bellville, verwys na sekere stellinge wat prof WD Jonker in die tydskrif, Leadership SA oor die Algemene Sinode van die NG Kerk gemaak het (Konserwatisme in NG Kerk ‘is opportunisme’ – Die Burger, 4 Januarie 1983)

Die Burger5 Januarie 1983

Download the PDF file .