Dit kon anders gewees het

DIT KON ANDERS GEWEES HET
Die Burger, 22 Januarie 1983, bladsy 8

Die pyn van ons menslike bestaan is dat dinge wat verkeerd is, so maklik anders kon gewees het. ’n Klein verskil in benadering, ’n éffens ander aanpak, ’n bietjie meer redelikheid in ons hantering van situasies – kan al ’n wêreld se verskil maak. Hoe totaal anders kon dinge nie gewees het as ons bereid en gewillig gewees het dinge reg te doen soos hulle gedoen behoort te word nie.

As ons die ongelukkige gebeurtenisse in ons huislike en huwelikslewe kalm en nugter sou ontleed, sou ons tot die ontdekking kom dat verreweg die meeste ongelukke wat plaasvind en die meeste chroniese toestande van ongeluk, teruggevoer kan word tot ons onvermoë en ons onwil – wat in groot mate dieselfde ding is – om te doen wat voor die hand liggend die regte ding sou wees om te doen.

Die tragiek van ons menslike bestaan is dat die geluk waarna ons so hunker, binne bereik is, ja, dat dit ons deel kan wees as ons doodeenvoudig die weg bewandel wat die Bybel ons wys as die maklikste weg om tot geluk te kom. Maar ons wil juis dit nie doen nie. Ons het ’n ander idee van geluk en daarom volg ons ’n ander weg om die geluk te bereik wat ons soek. En juis daarom breek ons alles stukkend, maak ons alles ingewikkeld en verjaag ons die geluk wat so maklik ons huis en ons hart kon vervul het.

Die weg wat die Bybel aan ons wys om geluk te smaak, is om weg te kyk van onsself en andere rondom ons gelukkig te probeer maak. Dit is om afstand te doen van ons selfliefde en andere lief te hê. Dit is om ons selfsug en luiheid en selfbejammering en eiesinnigheid prys te gee en ’n keer aan andere en hul belange te dink. Dit is eintlik vreeslik maklik om dit te doen as ons die Heilige Gees toelaat om ons ’n smaak te gee vir egte geluk. Want waar selfliefde en al sy vrugte van selfsug en selfbehaging aanwesig is, kan geen geluk wees nie en word alles moeilik, bitter, inspannend, irriterend.

Ons respek vir geluk laat ’n mens altyd met beter agter. Die Bybelse resep maak ons innerlik vry en daarom vol vreugde. Dit geld selfs al is dit waar dat ons geluk altyd deur ongeluk en pyn omring en bedreig word. Weerstand teen liefde, onbegrip vir ons vriendelikheid, verwerping van ons pogings tot versoening moet ons verwag. Is Jesus dan nie juis vanweë sy liefde gekruisig nie en ly God nie in sy liefde die pyn van verwerping deur die mens wat Hy geskep en liefhet nie?

Die sonde is onverklaarbaar sterk en weerbarstig. Nogtans is dit waar dat ’n mens wat liefhet en die goeie doen te midde van alle weerstand en pyn gelukkig sal kan wees, omdat hy triomfeer oor die kwaad, selfs die kwaad waaronder hy ly. En dit breek die situasie oop, soos Jesus se opstanding uit die dood. – WDJ