Die Hemelse Vader weet


DIE HEMELSE VADER WEET
Die Burger, 12 Maart 1983, bladsy 10

Die bekende Duitse teoloog Helmut Thielicke wys in een van sy boeke op die troosvolle karakter van Christus se uitspraak dat ons Hemelse Vader weet wat ons nodig het, selfs voordat ons Hom daarom vra.

Dit is met ons gebede, sê hy, dikwels net soos dit met pasiënt is wat psigiater gaan spreek oor sy psigiese probleme. Die grootste nood van die pasiënt is dat hy self nie weet wat presies sy probleem is nie. Hy is bewus van angs en benoudheid, maar hy weet nie waarom hy so beangs is nie. Daarom moet hy homself aan die psigiater blootstel, wat veel eerder as die sieke sal weet wat die diepste oorsaak van sy benoudheid is.

Omdat ons ook in ons verhouding tot God nie weet wat ons werklike nood is nie, weet ons ook nie waaroor ons behoort te bid nie. Daarom bid ons ook so dikwels vir dwase dinge wat ons nie werklik nodig het nie. Ons is soos iemand wat kaal is, maar in plaas daarvan dat ons vir klere bid, bid ons vir lekkers.

Ons is soos mense wat in kettings geboei sit vanweë ons ydelheid en hartstogte, maar in plaas daarvan om God te vra om ons vry te maak, bid ons om Persiese tapyt om ons sel in die gevangenis te versier. As ons maar geweet het wat ons diepste behoeftes is, sou ons waarskynlik baie anders gebid het as wat meesal die geval is.

Wat troos is dit dan om te weet dat God dwarsdeur ons heen kyk en presies weet wat ons nood is – veel beter as wat enige psigiater of sielsorger dit ooit kan weet. Jesus sê: Julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit vra. Thielicke sê hieraan behoort ons nog toe te voeg: Die Vader weet wat ons nodig het, selfs al is dit heeltemal iets anders as wat ons van Hom in die gebed vra. Dit kan wees dat ons onsinnige dinge by God vra, selfs met groot erns. Ons groot troos is dat God wat weet wat ons nodig het, Hom nie daardeur van stryk sal laat bring nie, maar aan ons sal gee wat ons werklik nodig het.

Dit is wonderlike bevryding om te besef dat God nie van ons vra om presies en korrek te formuleer wat ons nodig het, voordat Hy van plan is om dit aan ons te gee nie. Dit is nie só dat God ons alleen verhoor as ons in staat is om ons eie nood reg te diagnoseer en netjies geformuleer onder sy aandag te bring nie. Ook al bid ons in ons onkunde oor ons eie nood dikwels verkeerd, weet die Vader wat ons nodig het, en in sy wysheid beantwoord Hy dikwels ons gebede anders as wat ons vra of verwag.

Dit kan wees dat ons van God slang vra, en Hy gee ons vis. Dit kan wees dat ons van God voorspoed vra, en Hy laat yslike stuk smart oor ons lewe toe. In alle geval kan ons egter daarmee reken dat ons Hemelse Vader wéét wat ons nodig het, en dat Hy met groot sorg werk aan ons diepste beswil. — WDJ