Kreatiewe konflik

KREATIEWE KONFLIK
Die Burger, 11 Junie 1983

Konflik is nooit iets aangenaams nie. Dit is daarom begryplik dat ons altyd probeer om konflik te vermy. Bowendien is dit ook reg om konflik sover as moontlik te probeer uitskakel. Die Bybel roep ons daartoe op om – vir sover dit van ons afhang – in vrede te leef met alle mense.

Maar in ons sondige wêreld is konflik onvermydelik. Op die een of ander wyse staan die belange van mense teenoor mekaar, huldig hulle botsende ideale, streef hulle onversoenbare doeleindes na of kies hulle uiteenlopende weë om dieselfde eindpunt te bereik. Dit lei altyd weer tot botsing en konflik.

Wanneer konflik verkeerd hanteer word, kan dit vernietigende gevolge hê. Dit kan lei tot haat, frustrasie, geweld, revolusie, oorlog en uiteindelike chaos. Op die kleiner skaal van die persoonlike, gesins- en maatskaplike lewe kan dit lei tot vervreemding, polarisasie en al die smarte wat saamhang met agterdog, wantroue, vyandskap en verwerping.

Dit is egter nie nodig om konflik verkeerd te hanteer nie. Hoe onaangenaam konflik ook al is, en hoe gevaarlik dit ook is as dit verkeerd hanteer word, kan ’n mens tog nie sê dat daarin geen kreatiewe moontlikhede opgesluit lê nie. As konflik reg hanteer word, kan dit die ontdekking beteken van wat werklik verkeerd is in ons ideale, ons benadering en hantering van mekaar, of selfs in die weë wat ons volg om gemeenskaplike doeleindes te bereik.

Konflik is die rooi waarskuwingslig dat alles nie pluis is nie. Die oplossings is dan nie om die rooi liggie stukkend te maak nie, maar om die oorsaak van hierdie simptoom te probeer ontdek en dit reg te stel. ’n Blote onderdrukking van die openbarings van konflik op watter terrein van ons lewe ook al, is die beste resep om dit te laat handuit ruk. Daarenteen is ’n sorgvuldige en nugter ontleding van die aard en oorsake daarvan reeds die begin van die regte hantering daarvan.

Die ervaring leer dat die uitbreek van konflik dikwels die begin kan wees van ’n nuwe fase van beter begrip en samewerking tussen partye wat in konflik kom. Die groot kuns is om die elektriese stroom wat in konflik aanwesig is, nie ’n kortsluiting te laat maak nie, maar om dit op die regte wyse in te span vir die skepping van ’n nuwe situasie. Wanneer dit gebeur, word dit duidelik dat die konflik inderdaad kreatiewe betekenis gehad het. Dit het ons verplig om nuwe weë te vind, nuwe begrip by te bring, wat verkeerd was, uit te suiwer en ten minste van mekaar se belange en regmatige verwagtinge bewus te word.

Daarom is nie elke struwelinge tussen man en vrou, ouers en kinders, dosente en studente, opponerende politieke parte of verskillende bevolkingsgroepe slegs negatief te waardeer nie. Met die wysheid wat van Bo kom, kan dit positief hanteer word.  – WDJ