Wees julle volmaak

WEES JULLE VOLMAAK
Die Burger, 14 Januarie 1984 bladsy 8

Dit val ’n mens op dat die Bergrede van Jesus eindig met die woorde: “Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is” (Matteus 5:48).

Hierdie woorde het in die loop van die eeue ’n kleurryke werkingsgeskiedenis gehad. Dit het die wagwoord geword van monnike en kluisenaars, van entoesiastiese geesdrywers en wettiese perfeksioniste. En van die kant van diegene wat daarvan oortuig was dat almal wat die woorde van Christus só hanteer, op die verkeerde weg was, is altyd weer ’n poging aangewend om die uitspraak van Christus op een of ander manier af te swak.

Hoe moet ons dit tog verstaan?

Soos in alle gevalle waar ons woorde moet interpreteer, moet ons hierdie woorde ook hier in hul verband lees. En dan is dit duidelik dat Christus nie met hierdie oproep bedoel het dat ons in ’n absolute sin volmaak kan word of moet probeer om te word soos God nie. Dit gaan nie daarom dat Jesus in die algemeen van ons sou vra om volmaak te wees in heiligheid soos God nie, want dit kan ons nooit wees nie.

As ons die verband lees waarin die oproep staan, dan is dit egter duidelik dat Jesus van ons vra om op ’n bepaalde wyse die voorbeeld van ons hemelse Vader voor oë te hou en daarna te strewe om Hom na te volg deurdat ons doen soos Hy doen. Dit gaan in hierdie deel van die Bergrede oor die feit dat God sy son laat opkom oor slegtes en goeies en laat reën oor regverdiges en onregverdiges. Dit gaan daaroor dat God ons nie vergeld na wat ons verdien nie, maar in sy goedheid en barmhartigheid sy seëninge skenk ook aan diegene wat sy wil weerstaan. Dit gaan dus ten diepste daaroor dat God nie die kwaad toelaat om vir Hom te dikteer hoe Hy moet handel nie, maar dat Hy die kwaad deurkruis en oorwin deur sy goedheid.

Presies dit is nou ook wat Jesus van ons vra om te doen. Dit is dieselfde wat Paulus doen in Romeine 12:21 wanneer hy sê: “Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Dit gaan daarom dat ook ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie, dat ook ons nie net ons broers moet groet wat vir ons groet, of diegene moet liefhê wat vir ons liefhet nie. Dit gaan daarom dat ons diegene moet seën wat ons vervloek, goed moet doen aan diegene wat ons beledig en vervolg en ons vyande moet liefhê. Dit beteken: ons moet nie volgens die wet van die oerwoud lewe nie, maar volgens die wet van die hemel.

Daarom draai eintlik die hele Bergrede.

Dit vra van ons die vrug van die Gees: liefde, geduld, goedhartigheid en selfbeheersing. As Lukas Jesus se woorde weergee, sê hy: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is” (Lukas 6:36). Ons volmaaktheid is nie perfeksie nie, maar heenwysing na die goedheid van God wat die kwaad deur die goeie oorwin. – WDJ