’n Avontuur

’N AVONTUUR
Die Burger, 24 November 1984, bladsy 8

Dit is ’n avontuur om met God te wandel. Slegs wie ervaring daarvan het, weet watter vreugde dit is en watter diepte dit aan ons lewe gee.

Om met God te wandel is meer as om in die geloof die beloftes van God aangaande die versoening van ons sondes deur Christus te aanvaar en daarin te rus. Dit is om ook in die geloof te aanvaar dat daar tussen God en ons ’n persoonlike band gekom het wat dit moontlik maak om van oomblik tot oomblik in die teenwoordigheid en liefde van God te verkeer en voor sy aangesig te lewe.

Ons lees in die Bybel meermale van mense wat met God gewandel het. So was daar Henog, Noag en veral Abraham, wat ’n vriend van God genoem word. In die Psalms word dikwels daaroor gesing. Maar selfs al word dit nie pertinent van mense gesê nie, kan ons aanneem dat die wandel met God die geheim was van almal wat naby God gelewe het en daarom ook vir ander tot ’n seën kon wees. Wie het meer met God gewandel as die apostel Paulus, behalwe natuurlik Jesus, maar met Hom kan ons onsself nooit vergelyk nie omdat sy verhouding tot die Vader kwalitatief anders is as die van enige ander mens.

Die wandel met God is ’n avontuur, omdat dit vol is van die verrassende bewyse van Gods teenwoordigheid by ons en sy belangstelling in ons. Natuurlik moet ’n mens die sensitiwiteit ontwikkel om hierdie bewyse van Gods omgang met ons op te merk. As die Heilige Gees ons oë open vir die betekenis van die dinge wat oor ons weg kom, sal ons dikwels met verwondering moet konstateer dat God met ons inderdaad omgaan soos ’n vader met sy kind en dat daar op ons lewensweg talle tekens is van sy mildheid en goedheid teenoor ons, maar ook van teregwysing, tugtiging en waarskuwing.

Dikwels sal ons vind dat God op ’n wonderlike manier dinge op ons weg laat kom tot ons troos en bemoediging, juis wanneer ons in die diepte van teleurstelling, moedeloosheid of onsekerheid is. Hoe dikwels tel Hy ons nie op uit die somberheid en neerslagtigheid waarin ons so maklik versink nie, deurdat Hy iemand of iets op ons pad bring wat ons aanspreek op die punt waarop ons dit die nodigste het, of ons aandag vestig op die beloftes in sy Woord wat presies op ons situasie pas.

As ons werklik leer om met God te wandel, hou dit vir ons ook in dat ons leer om ons lewe steeds meer in sy hand te laat; sodat ons in ons sorge en probleme die vrymoedigheid kan neem om dit aan Hom toe te vertrou en in afwagting uit te sien na die oplossings wat Hy bring en die wendings wat Hy in vasgeloopte situasies kan bewerk. En hierin stel Hy nooit teleur nie. As ons Hom maar volhardend vertrou en geduldig op Hom wag, sal Hy op die regte tyd aan ons laat verstaan waarom Hy ons weg gelei het soos dit geloop het. – WDJ